Welkom, leuk dat je een kijkje neemt op deze site.

Ik ben Sanne Wittingen en sinds mei 2022 werk ik voor stichting Stephanos in Zambia. Vanuit mijn vertrouwde omgeving in Veenendaal, bekende mensen om mij heen en mijn fijne werkplek op de Rehobothschool in Kootwijkerbroek, mocht ik naar Zambia gaan. U zult begrijpen dat daar een weg van bidden, zoeken en denken vooraf is gegaan. God brengt ons op de plek waar Hij ons hebben wilt, en voor mij mag dat nu Zambia zijn. Wij mogen hier, in nauwe samenwerking met onze Zambiaanse collega’s, de mensen bekend maken met het Woord van God. Dat gebeurt op verschillende manieren. Onder andere door het geven van diverse trainingen. Die trainingen worden gegeven in de dorpen rondom de plaats waar wij wonen. Deze trainingen gaan over bijvoorbeeld het Gebed des Heeren of de Apostolische geloofsbelijdenis. Maar ook trainingen die gericht zijn op vriendschappen, groepsdruk, christelijke families en gezinnen. Een ander groot onderdeel is de zondagsschool training. Met dit programma worden mensen opgeleid om in hun eigen kerk of dorp de zondagschool te geven om zo ook de kinderen bekend te maken met het Woord van God.

Daarnaast worden er veel materialen zoals flyers en Bijbelstudies gemaakt en verspreid. Dit gebeurd door middel van leestasjes voor de kerken. Elke twee maanden krijgen rond de 110 kerken zo’n tasje met daarin materiaal over een bepaald thema. Het is de bedoeling dat deze materialen in de kerken worden uitgedeeld, de mensen het lezen en het daarna aan hun kerkgenoten doorgeven.

Toen ik een aantal maanden geleden met mijn Zambiaanse collega zat te wachten bij een training, hadden we het over Filippus uit Handelingen 8. We kwamen allebei tot de conclusie dat het werk wat hij en wij als Stéphanos in Zambia mogen doen van zo’n groot belang is. De Moorman op de wagen las uit de boekrol Jesaja. Maar hij begreep niet wat hij las. En zo treffend om te lezen dat hij zei; ‘Hoe zou ik toch kunnen, zo mij niet iemand onderricht?’. De mensen komen naar de trainingen o meer te leren over de Bijbel en de diepe inhoud van bijvoorbeeld de Geloofsbelijdenis of het Gebed des Heeren. Ze willen het ook leren, maar dan moet iemand het hen wel uitleggen. Filippus voegde zich bij de Moorman. ‘En Filippus deed zijn mond open, en beginnende van diezelve Schrift, verkondigde hem Jezus’. Zo mogen wij een heel klein poosje met deze mensen ‘meereizen’ om hen in alle eenvoud de Bijbel uit te leggen.

heart

Helpt u mee?

Wilt u ons financieel steunen? Dit kan door eenmalig of periodiek een gift over te maken naar rekeningnummer:

NL05RABO0306895161 t.n.v. Stichting Stéphanos o.v.v. TFC Sanne Wittingen 

Of doneer via onderstaande knop.