Donaties

Fijn dat u ons werk wilt steunen!

Dit kan op verschillende manieren: via onderstaande QR-code of betaallink, via het machtigingsformulier, of door een gift over te maken op rekeningnummer: NL05RABO0306895161 t.n.v. Stichting Stéphanos o.v.v. TFC Sanne Wittingen

Machtigingsformulier automatische incasso

Machtigingsformulier

QR-code

Scan de QR-code om te betalen voor Donatie.
Gebruik de Camera App op je telefoon.


De QR-code is geldig tot 15 april 2026.

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=aLhDxlQfRky1CLdh4fHViw